Business People at a Lobby

חדשות ואירועים

תכנית אקסלרציה נושאת פרסים

לקידום חדשנות בתעשייה 4.0

מטרת התכנית המשותפת של מרכז הידע לחדשנות בטכניון ו-i4Valley, היא לתת מענה לאתגרים הבוערים של המשק הישראלי בעת המעבר לייצור מתקדם – תעשייה 4.0.

זאת על-ידי חיבור, רתימה והדרכה של חוקרים וסטודנטים בטכניון. 

28/04/2021

צרו קשר

Karmiel, Israel

© 2021 by i4valley. Designed by Shiri Shilo