top of page

תערוכה

9:00-10:00   רישום והתכנסות

10:00-10:30  ברכות ודברי פתיחה: 

מר משה קונינסקי – ראש עירית כרמיאל

פרופ' אריה מהרשק – נשיא המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

ד''ר עמי אפלבום - המדען הראשי במשרד הכלכלה וראש רשות החדשנות

ח"כ יעל רון - יו"ר הוועדה לפניות הציבור
ח״כ אופיר סופר- יו״ר השדולה לפיתוח הגליל

מר סיון יחיאלי – מנכ"ל i4Valley

10:30-11:15   מליאת פתיחה - מר סיון יחיאלי -מנכ"ל i4Valley ומר צביקה וינשטוק -

סמנכ״ל טכנולוגיות i4Valley תעשייה 4.0 מגמות, כיוונים והזדמנויות

11:15-13:00   

הצגת החברות - פיצ'ים

תערוכת סטרטאפים

שולחנות עגולים

גב׳ קרינה רובינשטין - מ״מ ראש זירת הזנק, הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיתשילוב  VC בתעשיית ההייטק בפריפריה

מר אסף ברימר – מנכ"ל ומיסד מונא חלל לשינוי, שילוב אוכלוסיות בהייטק

גב' מירב גרוסמן - מנכ"לית המכון ליצור מתקדם ומר ישי שורק - יועץ לאשכול בית הכרם – שילוב סטרטאפים בתעשייה

גב׳ שרון קורן - ג'וינט אלכא, יצירת אקוסיסטם אזורי

13:00-13:45  מר יזהר שי -יזם הייטק משקיע הון סיכון, שר המדע והטכנולוגיה לשעבר, כלכלת החדשנות: יזמות פוגשת כסף בדרך להגשמת חלומות

13:45-14:00  מליאת סיכום

14:00  ארוחת צהריים

בהנחיית
נטעלי שם טוב

הכנס יתקיים במכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל, רחוב סנונית 51,

חנייה במגרש החניה בכניסה למכללה

רשות החדשנות
iValley logo

i4Valley Summit 2

שינוי כיוון - לאן ילך הכסף החכם
יום חמישי  23 יוני 2022

bottom of page